اداره فروش یکی از کانالهای ارتباطی تعریف شده در مدل کسب و کار شرکت پتروشیمی فجر می باشد که مسئولیت ارتباط با مشتریان (رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی مشتریان) - تنظیم و کنترل ضمائم قراردادها - صدور صورتحسابهای ماهیانه و تحلیل و آنالیز بازار خرده فروشی را بر عهده دارد.


شماره تماس مستقیم با اداره فروش :

رئیس فروش آقای ابوعلی :  شماره تماس 52171373-061  پست الکترونیکی abouali.m@fajrco.com

کارشناسان فروش آقایان پورمهدی و هاشم پور : 52121537-061 پست الکترونیکی pourmehdi.a@fajrco.com & hashempour.a@fajrco.com