اداره فروش یکی از کانالهای ارتباطی تعریف شده در مدل کسب و کار شرکت پتروشیمی فجر می باشد که مسئولیت ارتباط با مشتریان (رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی مشتریان) - تنظیم و کنترل ضمائم قراردادها - صدور صورتحسابهای ماهیانه و تحلیل و آنالیز بازار خرده فروشی را بر عهده دارد.

شماره تماس مستقیم با اداره فروش :

رئیس فروش: 52171373-061

کارشناس فروش: 52121537-061