مراحل ورود به سیستم منابع پتروشیمی فجر
1-تکمیل نمودن فرم های مربوطه و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق پست . 

آدرس پستی : استان خوزستان - بندر امام خمینی - صندوق پستی  117

الف - فرم ارزیابی تولید کنندگان

ب- فرم ارزیابی تامین کنندگان و فروشگاهها

ج- پرسشنامه کلی تامین کنندگان و اطلاعات عمومی

د- لیست گروههای طبقه بندی کالا

توجه :  ارائه کپی برابر با اصل جهت اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی تغییرات و جواز کسب فروشگاهها الزامی می باشد . 
2- ملاقات حضوری روزهای یک شنبه می باشد .
3- جهت تنظیم ساعت ملاقات ، درخواست خود را از طریق ایمیل  questionnaire@fajrco.com ارسال نمایید تا پاسخ داده شود .
4- در صورتیکه در ملاقات حضوری اتباع خارجی همراه باشد می بایست از 3 هقته قبل نسبت به ایمیل نمودن درخواست ملاقات بهمراه مدارک مربوطه و همچنین پاسپورت جهت صدور مجوز ورود اقدام نمایید .
5- با توجه به اینکه ملاقات در دفاتر اداری دولتی صورت میگیرد و همچنین با احترام به قوانین حراست مجتمع پتروشیمی فجر، رعایت پوشش مناسب اداری برای خانم ها و آقایان الزامی می باشد .

بررسی منابع :  06152121536

ساعت تماس و پاسخگوئی :  10 الی 12 می باشد .