بسمه تعالی

باستحضار میرساند به دلیل ارزیابی دوره ای شرکتهای موجود در لیست منابع پتروشیمی فجر ، از تاریخ 1396/08/01 الی 1397/01/31 از ارسال مدارک جهت ثبت نام در لیست منابع خودداری فرمایید .

شایان ذکر است زمان دقیق و شرایط کامل ورود به لیست منابع از طریق همین درگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

با تشکر

واحد بررسی منابع شرکت پتروشیمی فجر