بسمه تعالی

مراحل شرکت در استعلام های پتروشیمی فجر

نکته : در صورتی که موضوع ایمیلهای دریافتی به صورت الگو زیر نباشد
پیشنهادات دریافتی از نظر این شرکت باطل محسوب می گردد .
الگو: کد شناسایی - شماره سری - شماره درخواست
1-داشتن کد شناسایی سیستم منابع فجر ، در صورت نداشتن کد، ثبت نام شود.
2- مراجعه به سایت پتروشیمی فجر و دانلود لیست درخواستها ( سری 83 تا مورخ 18 اردیبهشت ماه 98 بر روی سایت قابل دسترس می باشد ) انتخاب درخواستهایی که امکان تامین و یا ساخت آنها وجود دارد.
 
لطفا از ارسال پیشنهاد فنی سری های قبل جدا" خودداری نمایید .

لطفا از ارسال پیشنهاد فنی تکراری جدا" خودداری نمایید .

3 - جهت رویت فایلهای درخواست بر روی شماره آن کلیک گردد . همچنین حجم فایل های پیشنهاد فنی ارسالی کمتر از 1 مگا بایت باشد . فایل های بیش از یک مگا بایت غیر قابل ذخیره بوده و مورد بررسی قرار نمی گیرند .
4-ارسال پیشنهاد فنی قبل از تاریخ سررسید :
پیشنهاد فنی به آدرس پست الکترونیکی technicaloffer@fajrco.com – موضوع نامه الکترونیکی ارسالی فقط به صورت(کدشناسایی- شماره سری -شماره درخواست ) باشد.
5- ارسال پیشنهاد مالی بعد از اعلام تاییدیه فنی
پیشنهاد مالی به آدرس پست الکترونیکی commercialoffer@fajrco.com - موضوع نامه الکترونیکی ارسالی فقط به صورت(کدشناسایی- شماره سری -شماره درخواست ) باشد.
6-لطفا در پیشنهاد فنی و مالی الزامات پیوست رعایت گردد.
7- لطفا پیشنهاد فنی مطابق الگو ارسال شود.
8- به هیچ عنوان یک پیشنهاد فنی را دو بار ارسال ننمائید . در صورت انجام اصلاحات ، در هنگام ارسال پیشنهاد اصلاح شده درج کلمه اصلاحیه در موضوع ایمیل الزامی می باشد در غیر اینصورت ایمیل دوم تکراری فرض شده و باطل میگردد .
9-به هیچ عنوان پیشنهاد مالی برای کارشناس خرید ارسال نگردد در غیر اینصورت پیشنهاد ابطال می باشد.
10-در صورت دریافت ارزش افزوده مراتب در پیش فاکتور درج گردد. در غیر اینصورت هنگام پرداخت و تسویه ارزش افزوده اعمال نمیگردد .
11-زمان تحویل کالا حتما بر اساس روز قید شود و از کاربرد واژه های هفته کاری و روز کاری خودداری شود.

12- نام کشور سازنده کالا در پیشنهاد فنی و مالی می بایست حتما قید شده باشد .
13-حداکثر پیش پرداخت در صورت تقاضا تا 25% مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی می باشد.
14-مدت گارانتی کلیه اقلام در پیشنهاد فنی/ مالی ذکر گردد.
15-چنانچه شرایط ذکر شده رعایت نگردد استعلام واصله باطل خواهد گردید.