نشانی: ایران-استان خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

 صندوق پستی 117-کدپستی 6357176349

 تهران - بالاتر از میدان ونک- نرسیده به خیابان میرداماد - کوچه دامن افشار - پلاک 48 -طبقه دوم

 رایانامه : info@fajrco.com

                                                شماره تلفنهای شرکت پتروشیمی فجر

 

دفتر مدیر عامل 

021-88793608

دفتر مدیر عامل061-52121911
رئیس مجتمع061-52121913
مخابرات061-52171118
امور حقوقی و پیمان ها   

061-52171919

                                  تدارکات کالا                                                 061-52121530-36
امور اداری

 061-52121914

پژوهش و توسعه061-52171337
ایمنی،بهداشت و محیط زیست061-52171916 
تعمیرات061-52121904
بهره برداري061-52121907
خدمات فنی061-52121903
امور مالی061-52121909
بازرگانی061-52121922