جزییات مناقصه و مزایده

استعلام شارژ ، بازدید فنی ، تعمیر و تست بدنه سیلندرهای پایلوت

آگهی استعلام خدمات

98/14

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

ریال

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
امور حقوقی و پیمانهای پتروشیمی فجر به نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

امور حقوقی و پیمانها

06152171920

06152171394

آگهی استعلام شارژ ، بازدید فنی ، تعمیر و تست بدنه سیلندرهای پایلوت جهت شرکت پتروشیمی فجر به شماره 98/14

استعلام