جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی یک set قطعهHOT GAS CASING توربین های گازی ALSTOM GTII N2 EV/MXL پتروشیمی فجر

مناقصه

97/20

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

تک مرحله ای

0 ریال

۶ مرداد ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
پتروشیمی فجر

تجدید مناقصه شماره: 97/20

موضوع مناقصه : عملیات بازسازی یک SET قطعه HOT GAS CASING

تاریخ چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت : 98/5/6

مهلت  ارسال مدارک:98/5/13

97/20