جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تعمیر ، نگهداری روزمره و روتین توربین های گازی مجتمع

مناقصه

98/16

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۶ مرداد ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
پتروشیمی فجر

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره :98/16

موضوع : عملیات تعمیر ، نگهداری روزمره و روتین توربین های گازی مجتمع 

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

تاریخ چاپ نوبت اول :98/5/6

مهلت ارسال مدارک 98/5/16

98/16