جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان عمومی تولید کننده و تأمین کننده مواد شیمیائی

فراخوان

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

ریال

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
پتروشیمی فجر