محصولات و خدمات شرکت

واحدهای فرایندی این شرکت شامل واحدهای تولید برق و بخار، دیسپاچینگ Dispatching، تصفیه آب، تفکیک هوا ، تصفیه پساب صنعتی و خطوط ارتباطی است.

نیروگاه

انرژی برق حساسترین محصول مجتمع فجر انرژی می باشد. تولید 1147 مگاوات انرژی الکتریکی با استفاده از 11 توربین گازی انجام می گیرد.
مهمترین ویژگی نیروگاه سازگاری آن با محیط زیست است؛ به طوری که میزان اکسیدهای نیتروژن و کربن در گازهای حاصل از احتراق، که از دودکش نیروگاه خارج می شوند، پایین تر از محدوده مجاز استاندارد قرار دارد.
میزان تولید بخار 1690 تن بر ساعت می باشد که بخش عمده آن با بهره گیری از انرژی عظیم حرارتی موجود در گازهای پر حرارت حاصل از احتراق توربین های گازی صورت می گیرد و در نتیجه،بازده حرارتی بویلرها به 92 درصد می رسد.

مشارکت پتروشیمی های مبین و فجر در تولید برق کشورواحد تفکیک هوا
واحد تفکیک هوا بمنظور فشرده سازی و جداسازی هوا برای دو کاربرد متفاوت آن در صنعت ،احداث شده است. هوای فشرده، بمنظور کاربرد در تجهیزات ابزار دقیق،کنترل ها و مصارف عمومی صنعتی تولید می شود و جداسازی هوا با هدف تامین اکسیژن ، نیتروژن و آرگون برای استفاده در تولیدات فرایندی مشتریان انجام می گردد. ظرفیت بخش فشرده سازی شامل 33500 نرمال مترمکعب بر ساعت هوای ابزاردقیق و66000 نرمال متر مکعب بر ساعت هوای سرویس سرویس تولید می گردد.


 

 

واحد تفکیک هوا -2


ظرفیت بخش جداسازی هوا شامل 40500 نرمال متر مکعب در ساعت اکسیژن گازی و 51000 نرمال متر مکعب در ساعت نیتروژن گازی است.
در بخش جداسازی این واحد، هوا تا دمای 194- درجه سانتی گراد سرد و با استفاده از روش تقطیر نیتروژن و اکسیژن تولید و توسط کمپرسور فشرده شده در بصورت مایع در مخزن ذخیره می شوند
.


 

 واحد تصفیه آب

استفاده از آب در تمامی صنایع امری رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتی انجام فعالیتهای صنعتی غیرممکن خواهد بود. از سوی دیگر نوع و مقدار مصرف آن با توجه به فرآیند تولید و سطح فناوری ها در هر واحد صنعتی متفاوت است.
انواع آبهای صنعتی با توجه به نیاز و کاربرد آنها در واحد تصفیه آب شرکت فجر انرژی تولید و به مصرف شرکتهای همجوار می رسد.

واحد آب - 1


آب بدون املاح(DM) 3735 مترمکعب بر ساعت،آب اسمز معکوس(R.O) 9750 متر مکعب بر ساعت،آب آتش نشانی 14000 متر مکعب بر ساعت،آب سرویس و آب بهداشتی محصولات این بخش می باشد.
خوراک این واحدها از رودخانه کارون به میزان 15000متر مکعب بر ساعت می باشد.
امتیاز ویژه این واحد،اتلاف بسیار پایین آب در چرخه تولید و استفاده مجدد از آب دور رویز سیستم اسمز معکوس با طراحی نوین در بخش R.O Reject می باشد.

واحدهای تصفیه پساب
واحدهای تصفیه پساب ،تبدیل کننده پساب های سمی و آلوده به آب پاک و حیات بخش برای گیاهان و فضاهای سبز تشنه هستند.
شرکت فجر انرژی بمنظور تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی مجتمع های منطقه دو تصفیه خانه احداث کرده است.


تصفیه پساب - 3


تصفیه خانه های پساب جهت تصفیه پسابهای با املاح پایین( LOW TDS )و بهداشتی به ظرفیت 980 مکعب بر ساعت و پسابهای صنعتی با املاح بالا (HIGH TDS) به میزان 95متر مکعب بر ساعت طراحی و اجرا شده اند.
پساب صنعتی دریافتی با املاح پایین پس از تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی و زلال سازی و کنترل نهایی، جهت استفاده در شبکه فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی و رقیق سازی بخش HIGH TDS استفاده می گردد.
در واحد تصفیه ناحیه 2 بدلیل زیاد بودن بار آلودگی پسابهای ورودی،تصفیه پساب در دو مرحله انجام می گیرد.

واحد خطوط ارتباطی
واحد خطوط ارتباطی مسئولیت توزیع و کنترل سرویسهای جانبی (یوتیلیتیUTILITY (تولید شده در مجتمع فجر به تمام مجتمع های فعال منطقه ویژه را بر عهده دارد.بعلاوه، مجتمع های منطقه ، خوراک مورد نیاز و محصولات تولید شده خود را با استفاده از خطوط لوله و تحت نظارت این واحد دریافت یا ارسال می نمایند.
حوزه عملیاتی واحد خطوط ارتباطی کل منطقه ویژه اقتصادی می باشد.
همچنین این واحد وظیفه نگهداری و تعمیر خطوط وتجهیزات مربوط به آنها از قبیل شیرآلات – سیستم های ابزار دقیق – سیستم های گرمایش الکتریکی را بر عهده دارد.


خطوط ارتباطی

 

بروشور شرکت فجر انرژی (دانلود)