مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

امروزه همه کسب و کارهای دنیا فارق از دولتی و یا خصوصی بودن ، در معرض انواع مختلفی از حوادث غیر قابل پیش بینی و پیشگیری قرار دارند.این حوادث و بحران ها دایره ای وسیع از اتفاقات از بلایای طبیعی ( سیل و زلزله و طوفان و ... ) گرفته تا آتش سوزی ، قطع ارتباطات ، کمبود انرژی ، کاهش و یا قطع خوراک ، از کار افتادن زیر ساختها ،مشکلات ناشی از پیمانکاران حتی اقدامات تروریستی و خرابکارانه را در بر می گیرند.

این در حالی است که پتروشیمی فجر با توجه به وظیفه ذاتی تامین یوتیلیتی شرکت های مستقر در منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ، سازمانی دارای شرایطی خاص بوده که از جمله این شرایط می توان به :

- اهمیت استراتژیک و حیاتی استمرار و تداوم فعالیت های حیاتی در تامین یوتیلیتی
- غیر قابل تعطیل بودن و غیر قابل جایگزین بودن فعالیتها در ابعاد مختلف اجتماعی ، بهداشتی ، اقتصادی سیاسی و امنیتی
- ضرورت وجود قابلیت اقدام سریع جهت حفظ استمرار تامین یوتیلیتی مجتمع ها در همه شرایط

از این رو با تدوین استراتژی های کلان شرکت پتروشیمی فجر و تعریف اهداف استراتژیک در راستای دستیابی به چشم انداز سازمان وظیفه ایجاد سیستمی به منظور تداوم فعالیتهای حیاتی سازمان در راستای سود آوری پایدار بر عهده واحد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل قرار داده شد تا با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شرکت ، سیستمی نظام مند جهت شناسائی کلیه عوامل تهدید کننده حیات سازمان ، پیشگیری از بروز حوادث ناشی از این تهدیدات ، حغظ آمادگی سازمان جهت برخورد مناسب با تهدیدات ، مقابله اصولی و از پیش برنامه ریزی شده با بحران ها و در نهایت کاهش مدت زمان توقف فعالیتهای حیاتی سازمان ، ایجاد نماید.